top of page

BMWT 

De Arbo-wet verplicht werkgevers hun werkmaterieel periodiek door een deskundige te laten keuren.

Met BMWT-Keur

  • voldoet een werkgever aan de Arbo-wet

  • wordt het werkmaterieel deskundig gekeurd.

 

Zo werkt het


Voor de keuring van werkmaterieel maakt u een afspraak met ons. De keurmeester loopt het materieel na aan de hand van een gestandaardiseerd keuringsformulier met bijbehorende instructies. De keurmeester noteert de resultaten van de keuring op het BMWT-keuringsformulier. Van ieder gebrek dat de keurmeester tegenkomt, geeft hij aan wat de noodzakelijke maatregelen zijn om het te verhelpen.

Jaarsticker


Als de machine is goedgekeurd, plakt de keurmeester een jaarsticker op de basissticker. Hieraan kunt u zien wanneer het materieel opnieuw gekeurd dient te worden. Bij afkeur plakt de keurmeester de sticker nadat de gebreken zijn verholpen.
Objectief en deskundig
Als u voor BMWT-Keur kiest, heeft u de volgende zekerheid:

  • De keuring gebeurt objectief en deskundig

  • De keuringen worden steekproefsgewijs gecontroleerd

  • Keurende bedrijven krijgen jaarlijks een audit van TÜV Rheinland

bottom of page